Close

Lantbruk

FarmAC är en fullservicepartner inom lantbruk som kan sköta din växtodling i helhet eller i delar.

Kalkspridning

Kalkspridning

Med en Bunning ST-200 HBD sprids kalk och olika sorters fastgödsel. Spridaren är utrustad med vågceller och traktorn med GPS. Detta innebär att spridaren lägger ut den giva som vi bestämmer. Vi kan även styra så spridaren lägger olika givor, beroende var på fältet den är. Vi importerar alltså styrfiler och sprider utifrån din markkarta.

Precisionsodling

Precisionsodling

Markens egenskaper varierar mycket över tid, även inom en och samma åker. Genom att anpassa utsäde, gödning och växtskydd efter fältets faktiska egenskaper och förutsättningar kan lantbrukaren få ut en högre och jämnare skörd samt besparing av insatsmedel. Vi har utrustningen till detta.

Skötselavtal

Skötselavtal

Vi skräddarsyr gärna lösningar som säkerställer era behov. Referenser finns.

Grävning

Grävning

Med Huddig 1260B kan vi utföra olika sorters grävarbeten såsom schaktning, grunder, VA-grävning, dikesrensning och kantskärning av vägar med mera. En minigrävare JCB 8016 lämpar sig bra i trädgårdar och vid mindre grävarbeten. Även större grävmaskiner finns att tillgå.

Röjning

Röjning

Med slagkraftsaggregat på traktorgrävaren kan vi buskröja vägkanter, åkerkanter ledningsgator, betesmarker och dylikt.

Kostnadseffektiv maskinpark från välkända varumärken.