Integritetspolicy

Integritetspolicy för FarmAC på Öland AB

1. Inledning

Denna dataskyddspolicy förklarar hur vi samlar in, använder, delar och skyddar dina personuppgifter i enlighet med tillämpliga lagar och förordningar, inklusive EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR).

2. Vilka personuppgifter samlar vi in och varför?

Vi samlar in personuppgifter som är nödvändiga för att tillhandahålla våra tjänster och uppfylla våra lagliga och affärsmässiga åtaganden. Detta kan inkludera följande typer av personuppgifter:


Vi samlar in och använder dina personuppgifter för att:

3. Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot oavsiktlig förlust, obehörig åtkomst, ändring, spridning eller förstörelse. Endast auktoriserade medarbetare som behöver tillgång till dina personuppgifter för att utföra sina arbetsuppgifter kommer att ha tillgång till dem.

4. Delning av personuppgifter

Vi delar inte dina personuppgifter med tredje parter för marknadsföringsändamål utan ditt samtycke. Vi kan dock komma att dela dina personuppgifter med myndigheter eller andra parter om det krävs enligt lag eller för att skydda våra rättigheter, egendom eller säkerhet.

5. Dina rättigheter

Enligt GDPR har du vissa rättigheter när det gäller dina personuppgifter, inklusive rätten att begära tillgång till, rättelse av, radering av eller begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Du har även rätt att invända mot viss behandling av dina personuppgifter och att dra tillbaka eventuellt givet samtycke.

6. Kontaktinformation

Om du har frågor eller önskar utöva dina rättigheter enligt denna dataskyddspolicy, vänligen kontakta oss på:

FarmAC på Öland AB
Organisationsnummer: 556845-0059
Lindby bygata 15
387 94 Borgholm
E-post: info@farmacoland.se

7. Ändringar i dataskyddspolicyn

Vi förbehåller oss rätten att när som helst uppdatera eller ändra denna dataskyddspolicy. Eventuella ändringar kommer att publiceras på vår webbplats och träda i kraft omedelbart efter publicering.

8. Cookies

Denna webbplats använder cookies för att förbättra din användarupplevelse. Cookies är små textfiler som placeras på din enhet när du besöker en webbplats. De hjälper oss att känna igen din enhet och spara information om dina preferenser eller tidigare åtgärder på webbplatsen.

Vi använder cookies för följande ändamål:

Du kan välja att acceptera eller avvisa cookies genom att justera inställningarna i din webbläsare. Observera att vissa funktioner på webbplatsen kanske inte fungerar optimalt om du avaktiverar cookies.

För mer information om hur vi använder cookies och vilken typ av information de samlar in, vänligen läs vår Cookiepolicy.