Close

Entreprenad

Vi utför olika entreprenadjobb så som grävning, transporter,

hyvling och sopning/sandupptagning.

Grävning

Grävning

Med Huddig 1260B kan vi utföra olika sorters grävarbeten såsom schaktning, grunder, VA-grävning, dikesrensning och kantskärning av vägar med mera. En minigrävare JCB 8016 lämpar sig bra i trädgårdar och vid mindre grävarbeten. Även större grävmaskiner finns att tillgå.

Röjning

Röjning

Med slagkraftsaggregat på traktorgrävaren kan vi buskröja vägkanter, åkerkanter ledningsgator, betesmarker och dylikt.

Sopning/sandupptagning

Sopning/sandupptagning

Sopvalsen är smidig och effektiv. Den används till att sopa plansilofack, asfalterade ytor och vägar. Vill man däremot samla upp materialet finns en bogserad sopmaskin Broddson, med uppsamlare och vattenbegjutning för att minimera dammbildning.

Hyvling/saltning

Hyvling/saltning

Vi kan underhålla grusvägar genom att hyvla eller salta.

Halkbekämpning

Halkbekämpning

Med en sandspridare bakom traktorn kan vi lägga ut sand på vägar, parkeringar, cykelbanor etcetera. Vid kraftig eller ojämn beläggning av snö eller is på väg kan vi isriva med hyvelblad.

Snöröjning

Snöröjning

För att röja snö finns blad i olika utföranden. Vi har också en stor snöslunga som effektivt forslar bort snö.

Anläggare

Anläggare

Vi utför även manuellt arbeten enligt önskemål.

Dumpertransporter

Dumpertransporter

Vi transporterar bort schaktmassor och levererar material såsom matjord, sten med mera.

Gräsklippning

Gräsklippning

Utförs med spakstyrda åkgräsklippare.

Enskilda avloppsanläggningar

Enskilda avloppsanläggningar

FarmAC är auktoriserad entreprenör för avloppsanläggningar. Vi hjälper dig från början till slut med provgrop, offert, ansökan, material och anläggning.

Kostnadseffektiv maskinpark från välkända varumärken.