Lantbruk

Vi är maskinstationen nära dig med snabba kontaktvägar och ett genuint kundfokus. Med en omfattande och modern maskinpark kan vi ta hand om hela eller delar av din växtodling. Tack vare maskiner med stor arbetsbredd och hög kapacitet kan vi minimera vår klimatpåverkan. Sektionsavstängning, vågceller,  scanning och styrfiler gör att vi effektivt kan utnyttja insatsvarorna och optimera resultatet.