Close

Lantbruk

FarmAC är en fullservicepartner inom lantbruk som kan sköta din växtodling i helhet eller i delar.

Fastgödsel och kalkspridning

Fastgödsel och kalkspridning

Med en Bunning ST-200 HBD sprids kalk och olika sorters fastgödsel. Spridaren är utrustad med vågceller och traktorn med GPS. Detta innebär att spridaren lägger ut den giva som vi bestämmer. Vi kan även styra så spridaren lägger olika givor, beroende var på fältet den är. Vi importerar alltså styrfiler och sprider utifrån din markkarta.

Stenplockning

Stenplockning

Utförs med lastmaskin med lämpliga däck för låg markpackning.

Gödningsspridning

Gödningsspridning

Utförs med en Rauch AXIS-H med en variabel spridningsbredd från 0 till 36 meter. Den är kompatibel med traktorns GPS utrustning för styrning av variabel giva via vågceller och styrfiler. Den är också utrustad med sektionsavstängning.

Vändning

Vändning

Med en Lely 9-metersvändare kan grönfodret vändas upp och få en snabb och effektiv torkning, vilket bidrar till en jämn och bra foderkvalité.

Transporter

Transporter

Vi ombesörjer transporter av bland annat grönfoder, välj bland 45 till 60 kubiksvagnar (puttarvagn, flakväxlarvagn och tippvagn), samtliga med god däckutrustning.

Pressning och inplastning

Pressning och inplastning

Pressningen utförs med en Krone 1290 HDP, utrustad med ett snittverk och en knivvariation från 0-51 knivar. Minsta teoretiska snittlängd blir då 2,5 centimeter. Balarna blir 90 x 120, med en längd upp till max 320 centimeter. Pressen är även utrustad med vattenhaltsmätare. Fyrkantsbalar plastas med en Tawi 300 som kopplas till pressen.

Halmpressning

Halmpressning

Halmpressningen utförs med en Krone 1290 HDP, utrustad ett snittverk och en knivvariation från 0-51 knivar. Minsta teoretiska snittlängd med 51 knivar blir 2,5 centimeter. Storleken på bal är B 120 X H 90, med variabel längd upp till 320 centimeter. Pressen är även utrustad med vattenhalts- mätare och balsamlarvagn.

Skötselavtal

Skötselavtal

Vi skräddarsyr gärna lösningar som säkerställer era behov. Referenser finns.

Plöjning

Plöjning

Plöjningen utförs med en 6-skärig växelplog från Överum med tiltpackare. Plogen är utrustad med hydraulisk stenutlösning där motståndet kan varieras beroende på jordart. Med stora plogkroppar (XSD) vänds jorden kraftfullt runt. Jorden luckras, växtrester och gödsel blandas in samtidigt som ogräs bekämpas.

Spannmålssådd

Spannmålssådd

Utförs med en Väderstad Spirit 600C, en kombisåmaskin med en arbetsbredd på 6 meter och en transportbredd på 3 meter. Såmaskinen har ett förredskap bestående av en kraftig crossboardplanka följt av två rader tallrikar och stora packarhjul, vilket säkerställer en jämn och fast såbädd innan fröplacering.

Majssådd

Majssådd

Utförs med Väderstad TempoL16. Arbetsbredd på 12 meter (16 rader). En oöverträffad precision, levererar en jämn uppkomst och ger grödan bästa möjliga start. Sektionsavstängning för både utsäde och gödning. Vi tillhandahåller utsäde och gödning efter beställning.

Strängläggning

Strängläggning

Strängläggning från 9 till 18 meters arbetsbredd. Claas Liner 3600 och Kuhn 13131 är båda 4-rotoriga med GPS-styrning.

Inläggning i silo

Inläggning i silo

Utförs med en Volvo L60H, ensilagegrep och 13-tons maskinvikt.

Radhackning

Radhackning

Radhackning görs med en arbetsbredd av 8 eller 12 rader. Traktorn är utrustad med radodlingsdäck och GPS-styrning. Fördelen med att radhacka majsen är, förutom mekanisk ogräsbekämpning, även att bryta skorpan och lufta jorden. I samband med radhackningen kan vi också så in fånggrödor. Vi tillhandahåller fånggrödefrö efter beställning.

Majshackning

Majshackning

Majshackningen utförs med Claas Jaguar 940 med 6-radigt, 8-radigt och 10-radigt majsbord. Alla hackarna är försedda med majsknivar och corncracker för bästa sönderdelning. Sedan hösten 2015 har vi Claas specifika Shredlage-corncracker i en av hackarna. Den sönderdelar majsplantan och kärnorna ytterligare och ger en längre snittlängd.

Harving

Harving

Utförs med en 8-metersharv med dubbla sladdplankor och många pinnar för en optimerad såbädd.

Vältning

Vältning

Utförs med en tung och rejäl 12-meters Väderstad vält.

Slåtter

Slåtter

Slåtterkrossning sköts effektivt med butterflykrossar. Arbetsbredderna är 9 och 10 meter med möjlighet att bredsprida eller lägga i sträng. Båda är utrustade med krimper för snabb och effektiv torkning. Traktorn styrs med GPS för att nyttja arbetsbredden till max, med minimalt överlapp.

Vallhackning

Vallhackning

Vallhackningen utförs med någon av våra tre Claas Jaguar -hackar ( Claas Jaguar 940, 940 och 960). Maskinernas kapacitet är hög och samtliga är försedda med metall- och stendetektor och utrustning att tillföra syra eller bakteriekultur.

Inläggning i korv

Inläggning i korv

Utförs med en Versa 1014, och med 540 hk blir korvarna välpackade i 10- eller 12-fotstunnel.

Helsädeshackning

Helsädeshackning

Med ett direktskördarbord (6,20 meters bredd) och corncracker med spannmålsvalsar i hacken blir grödan slagen, hackad och spannmålskärnorna krossade i ett och samma moment. Hacken körs med GPS-styrning för minimalt överlapp. Ensileringsmedel tillsätts vid önskemål.

Precisionsodling

Precisionsodling

Markens egenskaper varierar mycket över tid, även inom en och samma åker. Genom att anpassa utsäde, gödning och växtskydd efter fältets faktiska egenskaper och förutsättningar kan lantbrukaren få ut en högre och jämnare skörd samt besparing av insatsmedel. Vi har utrustningen till detta.

Kostnadseffektiv maskinpark från välkända varumärken.