Gödsel/Kalk

Vi har maskiner för spridning av fast eller flytande gödsel samt gödning och kalk.

Gödsel, kalk och gödning kan läggas ut med precision tack vare teknisk utrustning så som sektions-avstängning, vågceller, scanning med N-sensor och styrfiler. Det gör att vi effektivt kan utnyttja insatsvarorna och optimera resultatet. Bra för både våra kunder och miljön. Praktiskt, hållbart och kostnadseffektivt! Vi förmedlar också gödselmedel och kalk.