Majs

Med vår Väderstad Tempo utför vi radsådd av majs. Vi tillhandahåller majsutsäde, samt gödning enligt dina önskemål. Majsen sår vi med ett radavstånd på 75 centimeter. Såmaskinen är utrustad med sektionsavstängning och radmyllar gödningen i samband med sådden.

För att få en framgångsrik skörd är det viktigt med en kvalitativ ogräsbekämpning efter själva majssådden. Majsen etablerar sig långsamt och har därför svårt att konkurrera med ogräset. 

Vi rekommenderar att alltid göra två ogräsbehandlingar. Som alternativ för en extra ogräsbehandling eller metod för att så in fånggröda använder vi radhackan. Sedan två år tillbaka har vi aktivt behandlat mot svamp och lagt micronäring vid blomning hos flera kunder med positiva resultat. 

Vi kombinerar olika metoder för att ge dig en så bra majsskörd som möjligt. I samband med skörden erbjuder vi tjänster för hackning, transport och inläggning i silo och korv. Genom en välplanerad maskinkedja kan vi säkerställa högsta möjliga effektivitet. Vill du ha ett mer koncentrerat majsfoder så har vi möjligheten att hacka bara kolven eller tröska din majs. Vi hjälper också till med förmedling om du är intresserad av att sälja eller köpa. Skräddarsydda helhetslösningar utifrån dina behov. Från sådd till skörd!