Vall

Vall är inte bara en viktig källa till näringsriktigt djurfoder, utan spelar även en central roll i att optimera grödrotationen och växtföljden för våra åkrar. Med vår avancerade N-sensor, monterad på slåtterkrossen, kan vi kartlägga kvävebehovet i din åker så att vi kan anpassa appliceringen efter första skörden. Resultatet blir en jämnare skörd, förbättrad arealkalkyl och en ökad produktivitet. 

Behöver du hjälp med delar av din vallskörd eller letar du efter en helhetslösning? Med vår kompletta vallskördskedja kan vi erbjuda olika lösningar för optimering av skörd, transport och inlagring av foder. Vi hjälper också till med förmedling om du är intresserad av att sälja eller köpa. Skräddarsydda helhetslösningar utifrån dina behov – från sådd till skörd!