Jordbearbetning

Genom att förbättra jordstrukturen, luckra upp packad jord, bekämpa ogräs, öka vatteninfiltrationen, mylla ned gödsel och skörderester kan vi skapa optimala förhållanden för grödans etablering, tillväxt och en god skörd. Vi kombinerar de jordbearbetningsredskap som lämpar sig bäst för din jord.

Vi har maskiner för all typ av bearbetning och förberedning inför nyetablering. Exempelvis 6-skärig växelplog med tiltpackare, topdown på 5 meter, Carrier på 6,25 meter, harv på 12,5 meter, stenräfsning/stenplockning och vält på 12,5 meter.