Spannmål/Halm

När de första vallskördarna är bärgade, är det även dags att skörda spannmålen. Vi utför detta med vårt helsädesbord, som hackar helsäden effektivt. Grödan slås av, hackas och krossas i ett och samma moment, vilket resulterar i en färdig produkt i vagnen. Vi erbjuder även inläggning i silo med lastmaskin eller inläggning i korv.

Förutom helsädeskörden kan vi erbjuda tröskning av spannmål samt pressning av halm i rundbalar eller fyrkantsbalar i olika storlekar. Om du inte har egen halm, kan du beställa av oss. Vi pressar, lastar och transporterar halmen till dig. Vi är även intresserade av att köpa halm på sträng till förmedling.