Close

Lantbruk

FarmAC är en fullservicepartner inom lantbruk som kan sköta din växtodling i helhet eller i delar.

Fastgödsel och kalkspridning

Fastgödsel och kalkspridning

Med en Bunning ST-200 HBD sprids kalk och olika sorters fastgödsel. Spridaren är utrustad med vågceller och traktorn med GPS. Detta innebär att spridaren lägger ut den giva som vi bestämmer. Vi kan även styra så spridaren lägger olika givor, beroende var på fältet den är. Vi importerar alltså styrfiler och sprider utifrån din markkarta.

Plöjning

Plöjning

Plöjningen utförs med en 6-skärig växelplog från Överum med tiltpackare. Plogen är utrustad med hydraulisk stenutlösning där motståndet kan varieras beroende på jordart. Med stora plogkroppar (XSD) vänds jorden kraftfullt runt. Jorden luckras, växtrester och gödsel blandas in samtidigt som ogräs bekämpas.

Harving

Harving

Utförs med en 8-metersharv med dubbla sladdplankor och många pinnar för en optimerad såbädd.

Stenräfsning/stenplockning

Stenräfsning/stenplockning

Stenplockning utförs med lastmaskin med lämpliga däck för låg markpackning. Stenräfsning utförs med 8 m arbetsbredd följt av stenplockare med stor sållyta och elevator för lastning direkt i vagn. Effektivt sätt att minska sten på åkern och få fint fyll till vägar eller krossmaterial mm.

Spannmålssådd

Spannmålssådd

Utförs med en Väderstad Spirit 600C, en kombisåmaskin med en arbetsbredd på 6 meter och en transportbredd på 3 meter. Såmaskinen har ett förredskap bestående av en kraftig crossboardplanka följt av två rader tallrikar och stora packarhjul, vilket säkerställer en jämn och fast såbädd innan fröplacering.

Vältning

Vältning

Utförs med en tung och rejäl 12-meters Väderstad vält.

Gödningsspridning med N-sensor

Gödningsspridning med N-sensor

Utförs med en Rauch AXIS-H med en variabel spridningsbredd från 0 till 36 meter. Den är kompatibel med traktorns GPS utrustning för styrning av variabel giva via vågceller och styrfiler. Den är också utrustad med sektionsavstängning. N-sensor för kvävescanning av grödan innan (tex. vid slåtter) eller i samma överfart. - Stöd har erhållits från landsbygdsprogrammet.

Majssådd

Majssådd

Utförs med Väderstad TempoL16. Arbetsbredd på 12 meter (16 rader). En oöverträffad precision, levererar en jämn uppkomst och ger grödan bästa möjliga start. Sektionsavstängning för både utsäde och gödning. Vi tillhandahåller utsäde och gödning efter beställning.

Växtskydd

Växtskydd

Växtskyddskörning med Hardi Alpha Evo III med 24 m Twinramp, AutoSectionControl, AutoNozzelControl och hydraulisk spårbreddsjustering 180 -300 cm samt hög markfrigång för bekämpning i sena utvecklingsstadier som tex. svampbehandling i majs. För bästa service kommer vi tillhandahålla preparat och vatten.

Precisionsodling

Precisionsodling

Markens egenskaper varierar mycket över tid, även inom en och samma åker. Genom att anpassa utsäde, gödning och växtskydd efter fältets faktiska egenskaper och förutsättningar kan lantbrukaren få ut en högre och jämnare skörd samt besparing av insatsmedel. Vi har utrustningen till detta.

Skötselavtal

Skötselavtal

Vi skräddarsyr gärna lösningar som säkerställer era behov. Referenser finns.

Grävning

Grävning

Med Huddig 1260B kan vi utföra olika sorters grävarbeten såsom schaktning, grunder, VA-grävning, dikesrensning och kantskärning av vägar med mera. En minigrävare JCB 8016 lämpar sig bra i trädgårdar och vid mindre grävarbeten. Även större grävmaskiner finns att tillgå.

Carrier 625

Carrier 625

Topdown 500

Topdown 500

Utförs med 5 m arbetsbredd. En högintensiv flerfunktions-kultivator, som kan utföra en grund fullskalig bearbetning först, därefter djupkultivering och sist återpackning med dubbel Steelrunner.

Röjning

Röjning

Med slagkraftsaggregat på traktorgrävaren kan vi buskröja vägkanter, åkerkanter ledningsgator, betesmarker och dylikt.

Kostnadseffektiv maskinpark från välkända varumärken.